Kirjaudu Talonettiin

Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana?

Yhtiökokoukset alkaa, osallistu rohkeasti kokoukseen

Lue tästä osakkaille suunnatun kotitalolehden vinkit kokoukseen. Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu sen koolle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokoukseen saavat osallistua kaikki osakkeenomistajat, jotka on merkitty osakeluetteloon tai jotka voivat yhtiökokouksessa esittää selvityksen omistusoikeudestaan. Mitä kokouksessa tehdään?  Vahvistetaan tilinpäätös ja talousarvio. Päätetään taloyhtiön merkittävistä remonteista ja hankinnoista sekä yhtiövastikkeen suuruudesta,  jos se yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu yhtiökokoukselle. Voit vaikuttaa hallituksen valintaan ja tavata isännöitsijän ja naapureitasi. Miten päätöksenteko etenee? Asiat käsitellään kokouksessa hyväksytyssä työjärjestyksessä. Käsiteltävät asiat mainitaan kutsussa. Muista asioista voi keskustella kokouksen jälkeen, mutta niistä ei voida päättää. Jos osakas haluaa saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, hänen tulee vaatia sitä hallitukselta kirjallisesti hyvissä ajoin, mielellään vuoden alussa. Hallitus valmistelee päätösehdotukset yhtiökokoukseen omassa kokouksessaan. Yhtiökokouksen puheenjohtaja avaa keskustelun ja jakaa puheenvuorot. Hän myös päättää keskustelun. Kertaalleen käsiteltyihin asioihin ei enää palata. Tarpeen tullen asioista voidaan äänestää suljetulla lippuäänestyksellä, kädennostolla tai nimenhuudolla. Suurin osa yhtiökokouksien päätöksistä tehdään yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä,  eli yli puolet annetuista äänistä saanut ehdotus voittaa. Määräenemmistöpäätöksessä edellytetään vähintään kahden kolmasosan kannatus annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Miten voin vaikuttaa? Osallistu rohkeasti keskusteluun pyydettyäsi ensin puheenvuoron puheenjohtajalta. Voit myös tehdä esityksen esillä olevissa asioissa. Voit vastustaa hallituksen ehdotuksia. Jos haluat hallitukseen, voit esittää itseäsi...

Lue Lisää

Suoraveloitusten muuttuminen e-laskuksi ja suoramaksuksi

Aikaisemmat suoraveloitukset  muuttuvat e-laskuiksi tai suoramaksuiksi Tammikuussa 2014, mikäli ko muuntoa ei ole hylätty pankkien muuntoprosessissa (esim. ulkomaiset  osoitteet). Mikäli sinulla ei ole ollut suoraveloitusta  tai vastikkeen muuntoprosessi on hylätty  ja  haluat siirtyä E-laskun tai suoramaksun käyttäjäksi helmikuun alusta lukien, tee verkkopankissasi tai oman pankin konttorissasi uusi vastaanottoilmoitus  tammikuun 15 päivään mennessä . As Oy lähettää ko. vastaanottoilmoituksen tehneille vastikkeet  E-laskuna tai suoramaksuna helmikuun 2014 alusta alkaen. Joulu ja tammikuussa kannattaa katsoa tiliotteelta, että sovitut maksut ovat lähteneet tililtä, mikäli vastiketta ei ole veloitettu, ota yhteyttä omaan pankkiin tai  tarvittaessa  isännöitsijätoimistoon. Mikäli et halua ko. muutoksia toimitamme edelleen  myös...

Lue Lisää

Taloyhtiön vastuu jalkakäytävien talvikunnossa pidosta Järvenpäässä

Vastuu kevyen liikenteen väylän kunnossapidosta ja sen varsille kertyneestä lumesta kuuluu Järvenpään kaupungille, mutta vastuu jalkakäytävän hoidosta kuuluu kyseisen jalkakäytävän kohdalla olevalle kiinteistölle. Tontinomistajan velvollisuutena on täten tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Tontin omistaja on myös vastuussa jalkakäytävän hiekoituksesta ja tonttiliittymiensä aukaisusta. Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin katu- tai puistoalueille, vaan lumelle tulee varata paikka omalta tontilta tai tarvittaessa kuljetettava lumi lumen vastaanottopaikoille. Lumien säilyttäminen kiinteistöllä tulee suunnitella siten että liittymästä on esteetön näkemä maantielle. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa. Kunnan valvontaviranomainen voi tarvittaessa puuttua laiminlyönteihin sakon uhalla tai uhalla, että kunta tekee tekemättä jätetyn työn laiminlyöjän kustannuksella. Kunnossapitovastuut perustuvat kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa -ja puhtaanapidosta annettuun lakiin...

Lue Lisää