Kirjaudu Talonettiin

Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana?

Energiatodistukseen liittyvä kansalaisaloite hylätty

Ympäristövaliokunta on käsitellyt Omakotiliiton aluille laittaman kansalaisaloitteen sekä sitä tukevan lakialoitteen koskien energiatodistuslain uudistamista. Kansalaisaloite ja lakialoite hylättiin, mutta kehittämistyö selkeämmän energiatodistuksen eteen jatkuu. Kansalaisaloitteessa ja lakialoitteessa esitettiin, että todistuksessa tulee ilmoittaa laskennallisen kulutuksen lisäksi aina myös toteutunut ostoenergia ja että ennen vuotta 2008 rakennetuissa pientaloissa ei tarvitse ottaa huomioon kokonaisenergiankulutuksen määrittämisessä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia energiamuotojen kertoimia. Aloitteen tekijöiden tavoitteena oli energiatodistuksen laadinnan yksinkertaistaminen sekä kustannusten...

Lue Lisää

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen uudet velvoitteet, tiedonantovelvollisuus urakkatiedoista ja tiedonantovelvollisuus työntekijätiedoista, astuvat voimaan 1.7.2014. Uudet velvoitteet edellyttävät, että rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on joka kuukausi ilmoitettava Verohallinnolle työmaakohtaisesti tiedot kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa. Lisäksi rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy joka kuukausi ilmoittaa tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Kiinteistönhoito ja niihin liittyvät huoltotyöt eivät ole rakentamispalvelua, eivätkä siten kuulu tiedonantovelvollisuuden piiriin. Kiinteistönhoitopalvelulla tarkoitetaan tavanomaisesti jatkuvaluonteista palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa siivous, tilojen kunnossapito, lumenauraus, hiekoitus, lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin hoito ja niihin liittyvät pienet korjaukset. Pienet korjaukset ovat usein osa tavanomaista kiinteistönhoitosopimusta eikä niitä veloiteta erikseen. Jos kiinteistönhoitoa harjoittava yritys veloittaa korjauspalvelut erikseen, niitä pidetään rakentamispalveluna ja näin ollen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvana. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi muita kuin kiinteään veloitukseen kuuluvia erillisveloitettavia korjaustöitä. Merkityksellistä on erillinen veloitusperuste, ei...

Lue Lisää